Informatie voor bezoekers / Information for visitors
limburgse-kunstkring.nl
Om deze website volledig te kunnen zien en gebruiken moeten het gebruik van JavaScript en het gebruik van cookies ingeschakeld zijn.
Deze website gebruikt GEEN supercookies, browser(/device) vingerafdrukken of tracking cookies waarmee surfgedrag opgeslagen kan worden.

Cookies die verder geplaatst (kunnen) worden:
  • cookies van 3e partijen (ingesloten materiaal):
    • YouTube voor het afspelen van ingesloten videoclips
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan wordt u verzocht deze website verder niet te gebruiken (klik hier).

Geconstateerde browser-instellingen:

Cookies zijn ingeschakeld!Volg mij niet / Do not track optie wordt niet ondersteund door uw browser of is uitgeschakeld!
Overweeg het installeren van een nieuwe(re) browser als uw huidige Do Not Track niet ondersteunt.

Deze website zou met elke recente webbrowser (die HTML5 ondersteunt) moeten werken, maar wordt het beste weergegeven met Firefox en op Chrome gebaseerde browsers. Internet Explorer werkt het beste vanaf versie 9.
To be able to view and use this website entirely, the use of JavaScript and the use of cookies have to be enabled.
This website does NOT use supercookies, browser(/device) fingerprints or tracking cookies to store surf behaviour.Cookies that may be placed on your device:
  • 3rd party cookies (embedded material):
    • YouTube for playing embedded video clips

If you object to the use of these cookies, then please do not make further use of this website (click here).


Detected browser settings:

Cookies are enabled!Do not track option is not supported by your browser or has been disabled!
Consider installing another (more up to date) browser if your current one does not support Do Not Track.

This website should work with any up to date web browser (that supports HTML5), but is best viewed with Firefox and with Chrome based browsers. Internet Explorer works best from version 9 upwards.
Copyright © 2012 - 2022 Limburgse Kunstkring / Theo Solberg. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.