Next Life logo
Project Next Life
The Art of Upcycling
Next Life logo

Projectinfo Projectleden Exposities

Onder de titel 'Next Life' zijn veertien leden van de Limburgse Kunstkring individueel en als groep aan de slag gegaan om een gezamenlijke thema-expositie te realiseren.

Next life is als thema voor velerlei interpretaties vatbaar. Begrippen als hergebruik en reïncarnatie liggen daarbij voor de hand. Zeker voor beeldend kunstenaars is de uiterlijke verschijningsvorm van een object van groot belang en daarmee vooral de huid en/of de verpakking.
Om die reden hebben veel van de ideeën verpakkingsmateriaal als onderwerp, dan wel als uitgangspunt van het te realiseren kunstwerk.

De wijze waarop de kunstenaars te werk gaan is zeer uiteenlopend. Van het tot een kunstwerk opwaarderen van "waardeloos&#quot; materiaal tot het alternatief gebruik van materialen voor een functioneel object, van het onderzoeken van de impact van de levensloop van wegwerpmateriaal tot het ontwerpen van nieuwe verpakkingen, etc. Deze verscheidenheid vindt uiteraard zijn weerslag in wijze waarop de werken vorm krijgen. Nu eens niet overwegend in schilderwerk, brons en keramiek, maar wel door een uitgebreid scala aan anderssoortige materialen en ongebruikelijke objecten.

Gedurende ons hele leven zijn we bezig met een traject van verwerking en "recycling". Het heden komt voort uit een cultuur die ons is overgedragen en die door iedere generatie telkens opnieuw getransformeerd en vernieuwd wordt. Hergebruik van o.a. verpakkingsmaterialen voor kunstwerken kan ook gezien worden als een reactie op het ongeremd consumeren in onze welvaartsmaatschappij. Zelfs vriendschappen en personen worden soms gebruikt en weggegooid in plaats van gekoesterd. Als hedendaagse kunstenaars zijn we ons bewust van deze processen. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we naar onze omgeving kijken en hoe we in de "afvalberg" objecten van waarde kunnen herkennen en opnieuw vorm en inhoud geven, om ze vervolgens tot "kunst" te verheffen (upcycling).

Het thema "Next Life" gaat om het "geheugen" van elk object: het individuele geheugen van degene die het gebruikt heeft en het collectieve geheugen van de beschaving die het geproduceerd heeft. Het is duidelijk dat deze kunstvorm niet de wereld zal veranderen, maar zij kan zowel de kunstenaars als de beschouwers wellicht nieuwe invalshoeken geven.
De kunstwerken voor dit groepsproject worden derhalve gemaakt met de bedoeling de menselijke zintuigen én de menselijke geest te prikkelen...

Clemens Maassen / Jos Solberg

Op deze webpagina is de ontwikkeling te volgen van de diverse kunstwerken die gaandeweg ontstaan en tevens zijn er de reeds geplande exposities van het project Next Life te vinden.


Data en locaties van Next Life exposities:
Datum Plaats Programma
14-12-2013
t/m
12-01-2014
Kapel van Kasteel Aerwinkel
Aerwinkelsallee 1
Posterholt
Vernissage: 15-12-2013 om 14:00 uur.
Openingstijden: zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.
Bekijk/download hier het affiche.
Bekijk/download hier het persbericht.
18-04-2014
t/m
04-05-2014
Galerie 3G
Steenweg 67B
Sittard
Vernissage: 21-04-2014 om 15:00 uur.
Openingstijden:
vrijdag, zaterdag en zondag: 11:00 tot 17:00 uur
Bekijk/download hier het affiche.
Lees hier de uitnodiging van Galerie 3G.
Voor een impressie van de opening, klik hier.


Privacy-informatie voor bezoekers van deze website
Laatste wijziging:  09-02-2019
Copyright © 2006 - 2022
Limburgse Kunstkring / Theo Solberg.
Alle rechten voorbehouden.