Groepsexpositie 2019 - Tussenruimte als inspiratiebron
Het eerste beeld dat opdoemt bij het thema tussenruimte is de bekende "Schepping" van Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Daar waar de vingers van God en Adam elkaar bijna raken, ontstaat een soort kortsluiting waarmee het allemaal begon. Een sublieme vorm van tussenruimte.

Bij de ruimte tussen mensen hanteren we een vorm van "personal space". De afstand die we tot anderen willen houden om ons gemakkelijk te blijven voelen. Wordt die niet gerespecteerd dan ervaren we dat als onaangenaam. Op een bankje in het park nemen we voldoende afstand van een vreemde, maar bij onze geliefde geldt dat niet. In films wordt daar graag mee gespeeld, want wat gaat er gebeuren als de lippen van de personen steeds dichter bij elkaar komen? Dat dit thema in de beeldende kunst, en zeker ook in de beeldhouwkunst bespeeld wordt is evident.

Stiltes tussen hoorbare geluiden zijn even belangrijk zijn als de geluiden zelf. De opeenvolging van stiltes heeft ook te maken met ritme, een belangrijk thema in de grafische kunst en schilderkunst. Ook in de literatuur, de architectuur en stedenbouw speelt tussenruimte een belangrijke rol.

Het begrip "tussenruimte" werd voor deze expositie ingezet als thema en inspiratiebron voor de leden van de Limburgse Kunstkring die er individueel, en vanuit hun eigen perceptie, vorm aan hebben gegeven.

Tussenruimte als inspiratiebronPrivacy-informatie voor bezoekers van deze website
Copyright © 2006 - 2019
Limburgse Kunstkring / Theo Solberg.
Alle rechten voorbehouden.