LKKproject2010

Algemene informatie TV-interview Catalogus

In 2010 is het 100 jaar geleden dat de Limburgse Kunstkring is opgericht. Om anno 2010 een nadrukkelijk onderscheidend moment te accentueren in de lange geschiedenis van de LKK, is gekozen voor een eigentijds project met als inzet het maatschappelijke ondernemen van de kunstenaars.
Onder de titel LKKproject2010 hebben 19 kunstenaars uit de kring deelgenomen aan het ontwikkelen van meerdere kunstwerken in de openbare ruimte. Onder openbare ruimte verstaan we hier de voor iedereen toegankelijke plekken in en rond een aantal verzorgingshuizen. De diverse creaties van de kunstenaars zullen uiteindelijk geplaatst worden op een tiental locaties van de stichting Vivre. Deze stichting is een belangrijke aanbieder van woon, welzijn- en zorgdiensten voor ouderen in Maastricht en Mergelland.

De betrokken kunstenaars hebben groepsgewijs en individueel gewerkt. Dit heeft geleid tot diverse bezoeken aan de geselecteerde locaties. Tijdens en na deze bezoeken zijn ervaringen en ideeën uitgewisseld. Meerdere workshops hebben plaats gevonden. Het resultaat van al deze gezamenlijke en individuele inspanningen heeft geleid tot autonome kunstwerken, waarbij tegelijk rekening is gehouden met de bewoners op de diverse locaties. Op die manier hebben de kunstenaars blijk gegeven van maatschappelijk ondernemen door in hun werk betrokken te zijn op de bewoners van de diverse huizen.
Concepten, maquettes, modellen en reeds volledig uitgevoerde werken zijn in eind 2010 gepresenteerd op een boeiende tentoonstelling.
Het uiteindelijk realiseren en plaatsen van alle kunstwerken gaat plaats vinden in 2011. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van velen. De betrokken kunstenaars zullen een groot deel van hun gage NIET doorberekenen in de prijs van het kunstwerk. Hiermee wordt ook in materiële zin invulling gegeven aan maatschappelijk ondernemen. Goed voorbeeld doet goed volgen! Wij nodigen iedereen graag uit om ook een bijdrage te leveren aan de definitieve uitvoering van dit project. Met die bijdrage kunnen de diverse kunstwerken daadwerkelijk op de verschillende locaties een plaats krijgen. Zoals de kunstenaars zich verbonden hebben met de bewoners van Vivre, zo kunnen vele mensen zich verbinden met deze bijzondere activiteit. Het betreft dan bedrijven, particulieren en ook de overheid.
Een unieke gelegenheid om in een gezamenlijke inspanning maatschappelijke betrokkenheid te tonen. In dit geval door kunst aan te bieden aan een grote groep ouderen. Kunst brengt mensen samen!

Om tot definitieve plaatsing/overdracht van alle kunstwerken te komen is een totaalbedrag vereist van 90.000 euro. Een deel daarvan is reeds verworven door bijdragen van:
 • particulieren
 • het bedrijfsleven
 • Stichting Vivre
 • Stichting Elisabeth Strouven
 • Huis voor de Kunsten Roermond
 • Provincie Limburg
Met een in 2010 bijeengebracht totaalbedrag van 40.000 euro, hebben we in 2011 de uitdaging om het resterende bedrag van 50.000 euro te vergaren. Daarvoor zoeken wij betrokken personen en organisaties.

Alle sponsoren en donoren worden vermeld in een eind 2011 uit te brengen catalogus. In deze catalogus wordt het hierboven beschreven project weergegeven in tekst en beeldmateriaal met bijzondere aandacht voor het gezamenlijk maatschappelijk betrokken ondernemen door velen om kunst zichtbaar te maken in de samenleving.
In dit geval in de openbare ruimte van 10 locaties van de Stichting Vivre, te weten:
 • Appelgaard Magraten
 • Beukeloord Meerssen
 • De Bron Eijsden
 • Croonenhof Maastricht
 • Grubbeveld Maastricht
 • La Valence Maastricht
 • Lenculenhof Maastricht
 • Molenhof Maastricht
 • De Wilgenhof Bunde
 • De Zeven Bronnen Maastricht
Het bestuur van de Limburgse Kunstkring.

Paginatop
Paginatop

Catalogus

Paginatop


Privacy-informatie voor bezoekers van deze website
Laatste wijziging:  09-02-2019
Copyright © 2006 - 2021
Limburgse Kunstkring / Theo Solberg.
Alle rechten voorbehouden.