Doelstelling:

De Limburgse Kunstkring is een kunstenaarscollectief dat in 1910 is opgericht. De aangesloten leden hebben over het algemeen een professionele opleiding in de beeldende kunst genoten. Kenmerkend voor het werk van de leden is het creëren van eigentijdse kunst met een persoonlijk karakter.
In tegenstelling tot het verleden, neigen de huidige leden in het algemeen naar een meer abstracte weergave van de werkelijkheid.

De Limburgse Kunstkring stelt zich ten doel:
  • Het bevorderen van een optimaal kunstzinnig klimaat in de eigen regio, te weten Nederlands- en Belgisch Limburg.
  • Het onderhouden van een professioneel samenwerkingsverband, waarbinnen aan de leden ruimte geboden wordt voor onderlinge samenwerking, het toetsen van ideeën en het uitwisselen van ervaringen op artistiek niveau.
  • Het bieden van een platform waarop de aangesloten kunstenaars zich profileren.


Privacy-informatie voor bezoekers van deze website
Laatste wijziging:  09-02-2019
Copyright © 2006 - 2021
Limburgse Kunstkring / Theo Solberg.
Alle rechten voorbehouden.