chain


Voorzitter Willem Vermeer 06 25077330
Vice voorzitter en exposities Jos Solberg 06 17374165
Penningmeester Cees Alfrink 046 4852312
Secretaris Leo Horbach 0458 501852 / 06 38541461
PR & Communicatie Nic Heffels 06 27300714
Bankrekening: NL51 RABO 0017 5068 77
Inschrijving KvK nr.: 40205019

Contact per e-mail: secretariaat@limburgse-kunstkring.nl
Copyright © 2006 - 2019 Limburgse Kunstkring / Theo Solberg.
Alle rechten voorbehouden.