chain

....dat wat een leven achter zich heeft is bezield....

Juist in deze bezieling vind ik mijn fascinatie.
Als rots bijvoorbeeld tot klei verworden is, is er iets magisch in opgeslagen. Eigenlijk leg ik de latent aanwezige schoonheid vast. Steeds weer in nieuwe eigentijdse vormen.

Het stookproces is als het ware een conservering, tot het opnieuw in verval zal raken.

Omdat de toepassing van keramiek zo veelzijdig is, biedt het de mogelijkheid tot het maken van unica´s.

Sinds november 2008 is het boek "Gaande" over het werk van Lei Hannen verkrijgbaar.Laatste wijziging:  28-03-2016
Copyright © 2006 - 2018 Limburgse Kunstkring / Theo Solberg.
Alle rechten voorbehouden.